BİLİMSEL PROGRAM

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

KAYIT

KURULLAR

TÜRKİYE KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG DERNEĞİ
2. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG SANAL KONGRESİKongre Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Demirci

2. Başkan

Prof. Dr. Burhanettin Uludağ

Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Bülent Cengiz

Kongre Saymanı

Prof. Dr. İbrahim Öztura

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Berrin Aktekin
Prof. Dr. Fikret Bademkıran
Prof. Dr. Barış Baklan
Prof. Dr. Barış Baslo
Prof. Dr. Zeki Odabaşı
Prof. Dr. Emre Öge
Prof. Dr. Serap Saygı
Prof. Dr. Cengiz Tataroğlu
Prof. Dr. Çağrı Temuçin
Prof. Dr. Figen Tokuçoğlu
Prof. Dr. Kayıhan Uluç
Prof. Dr. Hilmi Uysal

TÜRKİYE KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


Onursal Başkan

Prof. Dr. Cumhur Ertekin

Başkan

Prof. Dr. Burhanettin Uludağ

2. Başkan

Prof. Dr. Barış Baklan

Sekreter

Prof. Dr. Figen Tokuçoğlu

Sayman

Prof. Dr. Fikret Bademkıran

Üye

Prof. Dr. Mehmet Demirci

Üye

Prof. Dr. Berrin Aktekin

Üye

Prof. Dr. Cengiz Tataroğlu